۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

سنگاب

در گذشته, علاوه بر واژه «سقاخانه» از واژه هایی مانند «سنگاب» نیز استفاده می شد. البته میان سقاخانه هایی كه آب آن را متبرك می دانسته اند و سنگاب ها تفاوت هایی وجود دارند. با این حال, به حرمت آب و در نظر گرفتن احادیثی از اولیا, تهیه سنگاب ها هم نوعی وظیفه شرعی برای شیعیان در نظر می آمد. سنگاب مخزن نگهداری آب شرب است. سنگاب سنگی، سنگاب فلزی، مسی، برنجی و حلبی از انواع سنگاب است.
«استاد حسين مسرت» در «كتاب پژوهشي در آب انبار هاي شهر يزد» و در «بخش فضا هاي وابسته به آب انبار» درباره سنگاب ها و اين سنگاب نوشته اند: "سنگاب ظرفي بود كه معمولاً از سنگ خارا تراشيده مي شد و شكلي جام گونه داشت. سنگاب ها نيز به سان سقا خانه ها به دليل بهره وري عابران و پيران از آب خنك، در كنار يا روبروي آب انبار و يا ديگر مكان هاي پر رفت و آمد نهاده مي شد و بنا بر نيت واقف، هر روز توسط سقايان پر مي گشت. در درون سنگاب هم ظرفي مسي يا برنجي قرار داشت كه آب بدان آشاميده مي شد. تا همین 20 سال قبل در خیابانهای شهرهای گرمسیری مثل آران و بیدگل سنگاب می گذاشتند و یک کاسه ی مسی که روی آن نوشته بود آبی بنوش و لعنت حق بر یزید کن را با زنجیر به سنگاب می بستند.سنگاب مسی کاری از مجید علیزاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر